Dajbych.net


W3 vydalo první návrh HTML5

, ani minuta čtení

HTML se po velice dlouhé době opět hýbe vpřed. Pro­tože v současné době na ste­jné věci pracují dvě skupiny, nezbývá než do­u­fat, že se speci­fikace HTML 5 od W3 neb­ude zásadně lišit od WHATWG. Pokud se lišit bu­dou, nezbývá než do­u­fat, že se výrobci proh­lížečů vykašlou na W3 a přik­loní se spíše ke skupině WHATWG, která se snaží vše pořádně defi­no­vat. Ze­jména chování v pří­padě chybné syn­taxe, kterou má 99,9% we­bových stránek.

HTML5