Dajbych.net


windows 7

Dneškem končí rozšířená podpora Windows Vista

Win­dows Vista je op­er­ační sys­tém, který si důvěru kon­cových uži­vatelů příliš nezískal. Win­dows Vista však od­s­tar­to­val zásadní změny k lepšímu. Tech­nolo­gie, které byly součástí vývoje Win­dows Vista, jsou dnes zák­ladní stavební ka­meny, bez kterých by vývoj pro plat­formu Win­dows nebyl tím, čím je dnes. Celý článek ›