Dajbych.net


market share

Proč se výsledky měření podílů prohlížečů tolik liší?

Data od Net Ap­pli­ca­tions a Stat­Coun­teru se navzá­jem liší. A není to zrovna o málo. Co všechno kom­p­likuje měření proh­lížečů? Proč se jed­notlivá měření podílů we­bových proh­lížečů navzá­jem to­lik liší? Nako­lik se dá před­k­lá­daným úda­jům věřit? Na co si dát po­zor? Jak se dí­vat na údaje, po­dle kterých rozho­duju, na jaké proh­lížeče budu stránku, kterou se chys­tám udělat, cílit? Řekněme si něco o tom, co měření zkres­luje, aby­chom dokázali poz­nat údaje, které neod­poví­dají na naše otázky. Celý článek ›