Dajbych.net


visual studio 2012

Upgrade na Team Foundation Server 2012

Team Foun­da­tion Server 2012 přináší mnoho nových funkcí a vylepšení. Zatímco z vývo­jových od­dělení je stále více a více slyšet Scrum, Scrum, Scrum, až TFS 2012 je schopen zpí­vat ste­j­nou píseň. Zná po­jmy jako Team, Task Board, Prod­uct Back­log, Sprint Plan­n­ing a Team Home Page. Navíc přibyla edice Ex­press, která je zdarma. Celý článek ›