Dajbych.net


smartscreen

Internet Explorer je bezpečný prohlížeč

Český in­ter­net a vysoké školy jsou plné mýtů a do­hadů o bezpečnosti we­bových proh­lížečů. Po­suňme se od polo­pravd k nezávis­lému výzkumu a podíve­jme se, jak si stojí proh­lížeče proti škodlivému soft­waru útočícím na společnost. NSS Labs nedávno zveře­jnil svou studii zaměře­nou na schop­nost proh­lížeče tyto útoky odrážet. Přestože dva ne­jlepší proh­lížeče dosahují podob­ných výsledků, je velký rozdíl v tom, v jaké fázi útoku jsou schopné škodlivý soft­ware zjis­tit. Celý článek ›