Dajbych.net


assassins creed

Ubisoft vydal webovou verzi Assassin’s Creed

Skupina v pro­duk­tovém týmu In­ter­net Ex­ploreru, která má na starosti dema, pomáhala Ubisoftu vytvořit As­sassin’s Creed Pi­rates pro web. Hra je postavena na We­bGL a Baby­lon.JS. Je zdarma a běží ve všech moderních proh­lížečích. Je za­jí­mavé podí­vat se, jak jed­notlivé proh­lížeče hru in­ter­pre­tují. Rozdíly se na­j­dou ve vyh­la­zování hran, tex­turách, citlivosti ovládání a přede­vším v rychlosti vykreslování. A co bylo po­dle au­torů při vytváření to ne­jtěžší? Věrné simulování vln oceánu. Celý článek ›