Dajbych.net


Phoenix na Marsu potvrdil vodu

, ani minuta čtení

Sonda Phoenix, která úspěšně přistála v těsné blízkosti polární čepičky Marsu, potvrdila výskyt vody v re­golitu. Po­mocí ry­padla nabrala jeho vzorek a umístila ho do pícky. Po jeho zahřátí sen­zory potvrdily vodní páru. Jedná se o první přesvědčivý důkaz o pří­tom­nosti vody na Marsu. Donedávna nebylo jasné, jestli se na Marsu vysky­tuje voda, nebo metan.

Me­te­o­ro­log­ická stan­ice sondy zachytila laserem také sněhové vločky, které stačily vy­sublimo­vat ještě před tím, než dopadly na povrch.

Aeronautics

Velké přek­vapení skrý­valy četné fo­tografie, které sonda zaslala na Zemi přes re­trans­lační družice. Na sním­cích byla ob­jevena zkon­den­zo­vaná voda na samotné sondě.

Aeronautics

Krátký in­ten­zivní brzdící im­puls, který zpo­malí sondu něko­lik metrů před povrchem, od­foukl okolní re­golit. Jeho fo­tografie sondy ukazuje velký kus ledu pod přistá­vací tryskou.