Dajbych.net


Aktualizace Adobe Flash Playeru 16.0.0.257

, ani minuta čtení

Mi­crosoft tento měsíc nevy­dal žád­nou ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer. Může za to fakt, že prosinec má méně pra­covních dnů, než ostatní měsíce. Min­ulý rok byla si­tu­ace ste­jná. Zato však vyšla ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro Win­dows 8, 8.1, RT 8, RT 8.1, Server 2012 a Server 2012 R2. Opravené chyby jsou jako ob­vykle velmi zá­važné. Možností sken­o­vat vstup z kláves­nice počí­naje a vykonáváním kódu útočníka konče.

Více in­for­mací se dozvíte v bezpečnos­t­ních bul­letinech KB3024663 a APSB15-01.